Tiễn đưa Ông Táo về Trời

Nhờ ông nói hộ chút lòng, Xin... Tình đời mãi sáng trong tâm này.


TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Tiễn đưa ông Táo về Trời,

Tâu lên Thượng đế ngàn lời tốt hay.

Rằng thì Hạ giới năm nay,

Cuộc đời dâu bể tháng ngày vẫn trôi.

An lành phúc phận kiếp người,

Cúi xin ban lộc, cuộc đời bình yên.

Tâm thanh thản, hết ưu phiền,

Sang năm mã đáo, đi liền thành công.

Nhờ ông nói hộ chút lòng,

Xin... Tình đời mãi sáng trong tâm này.

Tình thơ dài những đắm say,

Tình người bất tận tháng ngày yêu thương.

Trần Mạnh Tuân

23/1/2014

Gửi bình luận