Xẩm chợ

Những lời gan ruột trần ai/ Những lời răn dạy chớ phai tình người… / Chợ quê ắp tiếng chào mời/ Hồn quê đọng lại trong lời hát rong! (thơ Vũ Xuân Hồng - Đông Triều, Quảng Ninh)

 

 

Chợ nghèo bánh đúc, bánh đa

 

Nghe lời xẩm hát diết da nỗi lòng

 

Ông già mắt mù dáng còng

Lời ca rỉ máu chắt trong cõi người

 

Cháu buồn chẳng nói chẳng cười

Huơ huơ nón rách sót lời cầu xin

 

Trẻ con lạ chạy theo nhìn

Người già thảng thốt lặng im cõi  mình

 

Gió hay hạt bụi vô tình?

Lệ rơi khoé mắt ,đồng chinh thở dài

 

Những lời gan ruột trần ai

Những lời răn dạy chớ phai tình người…

 

Chợ quê ắp tiếng chào mời

Hồn quê đọng lại trong lời hát rong!

Gửi bình luận