Biển chiều

Gom sắc nắng buổi ban trưa Gửi vào biển khát gọi mưa nghẹn lời Sóng lòng hòa sóng biển khơi Khát khao từng đợt cuộn nơi bến chờ


 

 

BIỂN CHIỀU

Gom sắc nắng buổi ban trưa
Gửi vào biển khát gọi mưa nghẹn lời
Sóng lòng hòa sóng biển khơi
Khát khao từng đợt cuộn nơi bến chờ
Biển chiều như thực như mơ
Xôn xao nước biếc ngẩn ngơ má hồng
Nửa đời tìm kiếm long đong
Bạc đầu ngọn sóng giữa dòng tình ta
Nối liền một dải phương xa
Cầu vồng bảy sắc vắt qua ngang trời
Tay trong tay dệt mộng đời
Bên anh sống lại một thời không nhau.
Bùi Nguyệt, Chemnitz. CHLB Đức

Gửi bình luận