Thơ của Quỳnh Nga (Tiền Giang)

Vàng trăng.../ Vàng biển em ơi.../ Nhớ nhau em đến.../ Bên trời phù vân...! (Thơ của Quỳnh Nga - Tiền Giang)

 

PHÙ VÂN

 

 

Trăng vàng...

Rơi xuống biển vàng...

Ai đem trăng...

Rót nồng nàn vào thơ

 

Nghìn trùng...

Xa khuất mây mờ

Trăng nghiêng....

Nhỏ xuống trang thơ giọt sầu...

 

Biển vàng...

Bạc trắng đời nhau

Tương tư...

Ai khóc đôi câu rã rời

 

Vàng trăng...

Vàng biển em ơi...

Nhớ nhau em đến...

Bên trời phù vân...!

 

Tiền Giang 8/10/2014

Gửi bình luận