Lục bát tinh hoa

Ngọn nguồn gạn đục khơi trong Bao đời xây đắp vun trồng câu ca Sáu trên tám dưới giao hòa Lắng sâu hồn Việt thiết tha mặn nồng Ngàn năm con cháu Lạc Hồng Chung tay dựng nước nối dòng dài lâu


 

 

LỤC BÁT TINH HOA

Ai gieo lục bát vào đời
Điểm tô cuộc sống ngàn lời yêu thương
Ca dao vang vọng quê hương
Bâng khuâng theo gió vấn vương cõi lòng
Ngọn nguồn gạn đục khơi trong
Bao đời xây đắp vun trồng câu ca
Sáu trên tám dưới giao hòa
Lắng sâu hồn Việt thiết tha mặn nồng
Ngàn năm con cháu Lạc Hồng
Chung tay dựng nước nối dòng dài lâu
Xa xưa đến mãi ngày sau
Lời thơ lục bát thắm màu thủy chung
Nước non ngàn dặm trùng phùng
Tinh hoa tỏa sáng khắp vùng trời Nam.

DẪU ĐỜI
Dẫu đời bể khổ trầm luân
Ba đào binh địa phong trần chẳng lay
Dẫu đời hạt bụi mưa bay
Bão giông gió cuốn vẫn say tình người
Dẫu đời như lá vàng rơi
Vẫn chao liệng xuống về nơi cội nguồn
Mặc đời toan tính thiệt hơn
Ta tìm quả phúc ôm tròn chữ tâm.
MUỐN LÀM
Muốn làm hạt nắng ban mai
Tỏa muôn tia sáng trải cài thế gian
Muốn làm sóng biển dâng tràn
Phủ lên cồn cát nóng ran trưa hè
Muốn làm một ánh sao Khuê
Thả hồn thi sỹ làm mê lòng người
Muốn làm trăng sáng giữa trời
Cùng vầng tinh tỏa đưa lời mẹ ru

 

Gửi bình luận