Tự nguyện

Tôi nguyện làm tất cả, Không bao giờ ngại ngùng. Dù tình chia đôi ngả, Dù mai em sang sông!


 

 

 

TỰ NGUYỆN
Xin nguyện làm cỏ úa,
Lót trên mặt đường qua.
Tuy không bằng nhung lụa,
Vẫn êm gót ngọc ngà.
Xin nguyện làm mây trắng,
Che bớt mặt trời hè.
Tuy không bằng dù lọng,
Vẫn xanh màu mắt quê.
Xin nguyện làm ánh trăng,
Chiếu vào căn buồng tối.
Tuy không bằng nắng rọi,
Vẫn xem được thư tình.
Tôi nguyện làm tất cả,
Không bao giờ ngại ngùng.
Dù tình chia đôi ngả,
Dù mai em sang sông!

 

Gửi bình luận