Đạo làm Thầy

"Không thầy đố mày làm nên" Cổ nhân đã dạy... Nhãn tiền thời nay Thầy nào trò ấy, có hay! Bài học Nhân-Quả, lo thay sự đời


 

 

ĐẠO LÀM THẦY

(Nhân ngày Nhà giáo VN 20.11)

Làm thầy mới hiểu Đạo thầy
Bao điều tôn quý, ơn này sao quên

"Không thầy đố mày làm nên"
Cổ nhân đã dạy... Nhãn tiền thời nay
Thầy nào trò ấy, có hay!
Bài học Nhân-Quả, lo thay sự đời

Đạo thầy nhân nghĩa, cao vời
Đất nước hưng thịnh, "trồng người"... quý cao
… Chữ NHÂN-TÂM-ĐỨC thầy trao
Ghi lòng tạc dạ, làm sao trả đầy...!

"Muốn con hay chữ... yêu thầy
Cầu Kiều thầy bắc, ngày ngày sang sông.
.." (*)
(*) Phỏng theo Ca dao: Muốn sang.../ Muốn con...

Gửi bình luận