Ơn cây lúa

Vỏ vàng ôm hạt trắng trong Ươm cây xuống đất chờ mong tháng ngày Nâng niu hạt ngọc trên tay Ơn ai vất vả bao ngày tháng qua

Vỏ vàng ôm hạt trắng trong Ươm cây xuống đất chờ mong tháng ngày Nâng niu hạt ngọc trên tay Ơn ai vất vả bao ngày tháng qua


 

 

 

Cảm ơn đất cảm ơn trời
Sinh ra ngọc thực giúp đời ấm no
Chiêm mùa thóc lúa đầy kho
Là nguồn lương thực chẳng lo đói lòng
Vỏ vàng ôm hạt trắng trong
Ươm cây xuống đất chờ mong tháng ngày
Nâng niu hạt ngọc trên tay
Ơn ai vất vả bao ngày tháng qua
Hạt vàng nên cửa, nên nhà
Làm ra áo thắm, lụa là xe hơi
Lúa nhiều no ấm muôn nơi
Gạo thừa xuất đến đất trời Á, Âu
Đổi ngoại tệ,để làm giàu
Việt Nam sánh với năm châu phú cường
Mềm như lúa, mà quật cường
Mãi ơn cây lúa quê hương của mình…

Gửi bình luận