Thánh giá

Hai mốt thế kỷ Thăng trầm Những con chiên ngoan đạo Gánh trên đôi vai Đức tin Thiên đàng


 

 

 

THÁNH GIÁ
Hai mốt thế kỷ
Thăng trầm
Những con chiên ngoan đạo
Gánh trên đôi vai
Đức tin
Thiên đàng
Đi
Nát bàn chân
Không hết chiều dài
Thánh giá

Gửi bình luận