Nhạc: Bùi Quang Ân; Lời thơ: Vũ Thương Giang

Gửi bình luận