Non sông gấm vóc

Tác giả Lê Quang Dần, Cử nhân Luật, nguyên Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.


Nhiếp ảnh gia Lê Quang Dần (Hải Phòng)

 

 

 

Biểu tượng huyện đảo Cát Bà

 

 

Thác Bản Giốc (Cao Bằng)

 

Gửi bình luận