Vầng trăng - Quả thị

Có cô Tấm đi từ trong cổ tích Về góp vui tiếng trống ếch vang giòn Các em quây quần bên mâm phá cỗ


 

 

VẦNG TRĂNG - QUẢ THỊ

Thu không đến cũng không đi đâu hết
Thu ẩn trong bầu không khí quanh ta
Vẽ thấu trời những đám mây xanh biếc
Có cô Tấm đi từ trong cổ tích
Về góp vui tiếng trống ếch vang giòn
Các em quây quần bên mâm phá cỗ
Trung Thu sẽ vào giấc ngủ êm êm
Tiếng Bà thoảng bên tai: “Ơi thị...
Hãy rụng bị Bà
Bà dành để ngửi chứ bà không ăn”
Sáng ra, trăng của Hằng Nga trốn vào quả thị
Đêm - thị là trăng của cô Tấm ngoan hiền!
Tết Trung Thu - 2013

Gửi bình luận