Thầy

Hình ảnh người thầy luôn là tấm gương sáng cho chúng em noi theo .Thầy cho con nhiều kiến thức ,thầy mở rộng cánh cửa tương lai cho cuộc đời con ...thầy thật vĩ đại

 

 

THẦY
KTS-HS: Tường Vân

Thầy cho ta rồi
Thầy còn cho mãi…
Mà sao chân trời
Mãi không gần lại…

Ta đã là Thầy
Mở trang sách nhỏ
Ngẩng đầu lên
Thầy ở phía tương lai…

Đất Tổ 11/2014

Gửi bình luận