TÁC PHẨM MỚI thông báo

TÁC PHẨM MỚI thông báo

 

Vừa qua, nhiều bạn đọc gọi điện và gửi thư cho Tòa soạn TÁC PHẨM MỚI về việc TÁC PHẨM MỚI gửi công văn đi khắp nơi kêu gọi tài trợ để xuất bản tập thơ khoảng gần 1000 bài, giá bìa 220.000 đồng. Ban Biên soạn TÁC PHẨM MỚI hết sức bất ngờ với thông tin trên và tổ chức điều tra. Nay, BBS TÁC PHẨM MỚI xin thông báo:
- Công văn trên là của một tổ chức, cá nhân có địa chỉ giao dịch tại hòm thư lưu Bưu điện Linh Đàm (Hà Nội). Việc kêu gọi tài trợ xuất bản tập thơ trên hoàn toàn không liên quan đến TÁC PHẨM MỚI, tacphammoi.net cũng như Cty TNHH TÁC PHẨM MỚI.
- Đơn vị nêu trên và việc làm của họ có hợp pháp hay không, thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lí Nhà nước; không liên quan đến đơn vị chúng tôi.
Xin kính báo để bạn Thơ xa gần được biết.
Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm 2013
T/M TÁC PHẨM MỚI
Chử Thu Hằng

Gửi bình luận