Đón đọc TÁC PHẨM MỚI số 12

TÁC PHẨM MỚI số 12, kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước phát hành ngày 26/4/2015. Hình thức số này đã được cải tiến. Trân trọng giới thiệu bạn đọc. BBT TÁC PHẨM MỚI mong nhận được sự góp ý kiến phê bình của bạn đọc. BBT TÁC PHẨM MỚI

Gửi bình luận