Lễ tuyên thệ Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gửi bình luận