Chùm thơ HaiKư của Nguyễn Duy Quý

1.  Mũ sắt rỉ

Một nửa nhìn trời xanh

Long lanh.

2.  Lễ bỏ mả

Người qua đã qua rồi

Mặt trời lên Cao nguyên.

3.  Yêu dấu còn đây

Đã xa xăm rồi

Những năm dưới Mặt trời.

4.  Dưới vòm trời

Lịch sử trôi

Trên cao muôn triệu tỷ Vì sao im lặng.

5.  Mơ đi

Với những Vì sao đợi chờ

Trong bao nhiêu Không gian vô bờ.

6.  Chuyện hôm nay

Nghìn năm sau có ai biết không

Tôi và Ông thế kỷ này.

7.  Ký ức.  Tri thức

Ngày tử sinh.  Sự quên lãng vĩnh cửu

Bao nhiêu là cuộc đời.

8.  Bay lên

Chạm mé bờ Không gian vĩ đại

Và trò chuyện với các Vì sao về Ý nghĩa cuộc Tồn tại.

9.  Vũ trụ nở mãi

Những Vì sao xa dần Loài người

Một Trái đất đơn côi không biết hiện hữu

để làm gì.

10.  Anh ấy chưa một lần cầm tay cô gái

Người lính trận đã yên nghỉ ở nơi rất xa

Bao nhiêu ngàn chiều Mẹ ra đầu làng đăm đăm

về phía chân trời.

Gửi bình luận