Vợ vắng nhà

VỢ VẮNG NHÀ

Mụ vợ vắng nhà cả chục ngày ni
Liệt cả con ngài, nỏ kêu ai được
Trước lúc đi mụ ta đà dặn trước
Tui đi một tuỳn, biết mặt nha ông.

Ra vẻ tự tin, đáng mặt đàn ông
Tui mì nói: Cho bà đi thoải mái
Việc nước việc nhà, tui đâu cò ngại
Lo lắng chi mấy cấy chuyện cỏn con

Mấy bựa đầu công việc cứ bon bon
Lau nhà xong là vô giặt dụ
Rửa đọi xong nằm ru cháu ngủ
Đến mười giờ cơm nước xong xuôi.

Hễ rảnh tay lên fây bút ngồi cười
Vợ vắng nhà nghị cụng hay đáo để
Đời vận đẹp có khi mô hơn thế
Khỏi cằn nhằn, không liếc dọc nguýt ngang

Mấy bựa sau, không đến nội nhẹ nhàng
Nhà hết gạo mà tiền thì sạch túi
Chăn gối lâu ngay, nghe mùi thui thúi
Máy giặt hư, cứ lúi húi ngâm vò.

Tay dính xà phòng bổng tiếng a lô
Nghe thằng út kêu hư xe, rành khổ
Gối chăn chi chi cụng đành bỏ đó
Phóng xe đi chở thằng út về nhà.

Bắc nồi cơm, lọoc mấy cấy trấng ga
Dằm nước mắm rứa là qua một bựa
Con đi ngủ, cha lau nhà lau cựa
Dọn dẹp phơi đồ, vừa kịp ngả lưng.

Thằng cháu mò vô, hần nhảy tưng tưng
Bắt ngồi dậy, nhởi mấy trò với hấn
Mắt mở nỏ ra, ngáp dài ngáp ngắn
Cháu với con, hần mần khổ cha trời.

Vợ mô rồi, mau về sớm bà ơi
Mần kiểu ni chắc là tru cụng bổ 
Dừ mì biết mần đàn bà rành khổ
Nỏ dám coi thường mấy việc cỏn con.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Hoàng (CLB Nghệ Ngữ)

Gửi bình luận