Bậc thang và tượng Phật

Cùng là 1 tảng đá:
1 nửa làm thành tượng Phật.
1 nửa làm thành bậc thang.
Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng:
“Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người?! “
Tượng Phật trả lời:
“Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn. “
Lúc đó bậc thang im lặng...
• Cuộc đời con người cũng thế :
- Chịu được đau đớn, 
- Chịu được cô đơn,
- Gánh được trách nhiệm, 
- Vác được sứ mệnh !
Thì cuộc đời mới có giá trị... 
=> Bài học kinh nghiệm;
- Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ.. vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần .
- Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, Thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu. .

Gửi bình luận