Thơ Haiku của Nguyễn Duy Quý

1.  Người xưa

Bến cũ

Bây giờ.

 

2.  Bờ xa

Yêu dấu

Bao giờ.

 

3.  Đừng khóc

Kìa cái Không

Nín nào.

 

4.  Kiếp sau

Thế ư

Cùng nhìn nhau.

 

5.  Tơ giăng

Tủ sách quý

Một đời.

 

6.  Một thời

Dưới Mặt trời

Rồi thôi.

 

7.  Ngày năm xưa

Thấp thoáng ai

Bên kia đường.

 

8.  Rồi mai

Thương nhớ

Có đâu nào không phai.

 

9.  Thở từng ngày

Quên từng ngày

Và đợi chờ điều Tất yếu.

 

10.  Một ngày sau 5 tỷ năm

Nhân loại

Bỗng nhớ Mặt trời.

Gửi bình luận