NGÕ NHỎ-Nguyễn Quang Tình

Ngõ xưa anh vẫn thường qua

Nhớ em ngày tới những ba, bốn lần…

Chỉ vì em nhưng cứ lần khân

Làm cho đôi lứa phải dần cách xa

Hai người chẳng được chung nhà

Đường xưa, lối vắng, mặn mà còn đâu!
“ Đời là một cuộc bể dâu”!

Tình thâm thì ít, nỗi sầu thì tăng

Làm sao giữ được thăng bằng

Khi buồn chỉ biết hỏi trăng, kêu  trời…

Tuổi già giờ đã đến nơi
Tình xưa, nghĩa cũ đầy vơi trong lòng

Năm xưa ngày nhớ, đêm mong

Đi cùng ngõ ấy mà lòng xênh xang

Bao nhiêu mộng ước, mơ vàng…

Khi đi đến lớp, lúc sang bên nhà

Giờ thì lên tuổi ông, bà

Ngõ thì vẫn thế mà ta thế này

Giật mình bởi tiếng “ơ hay”!

“Anh mơ hay tỉnh đang say giữa đường”?
Thấy mình rõ thật ẩm ương

Đang đi mà lại nhầm đường ngõ xưa…!!!

 

N.Q.T

Làng mộc Chàng Sơn

Trưa ngày Hội chùa Tây phương

06 tháng 3 năm Kỷ Hợi -2019

Gửi bình luận