Hãy trả lại công bằng cho một học sinh

 

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olimpia trưa chủ nhật ngày 12/5/2019, đến phần Tăng tốc có một câu hỏi "Đây là nhà văn nào?". Em thứ nhất và em thứ hai không trả lời được. Em thứ ba là Bùi Thị Hoàng Giang có đáp án là Nguyễn Sáng. Em thứ tư có đáp án là Nguyễn Quang Sáng. Người dẫn chương trình chỉ cho em thứ tư 40 điểm. Còn em Giang không được điểm nào. Như thế là không đúng.
Nguyễn Quang Sáng là người miền Nam tập kết ra Bắc. Một số nhà văn có hoàn cảnh như ông, ra Bắc một thời gian, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào thời kì ác liệt, họ trở lại miền Nam chiến đấu và sáng tác và mang một bút danh khác. Chẳng hạn nhà văn Anh Đức ngoài Bắc tên là Bùi Đức Ái, nhà văn Nguyễn Thi ngoài Bắc là Nguyễn Ngọc Tấn. Nhà văn mà chúng ta đang nói đến, ngoài Bắc là Nguyễn Quang Sáng, vào Nam là Nguyễn Sáng. Tôi còn nhớ các tác phẩm in thời chiến tranh ông đều lấy tên Nguyễn Sáng. Sau 1975, khi tái bản ông mới lấy tên Nguyễn Quang Sáng. Như vậy đáp án của Hoàng Giang là Nguyễn Sáng và em thứ tư là Nguyễn Quang Sáng đều đúng. Thế mà người dẫn chương trình chỉ cho điểm em thứ tư, còn Hoàng Giang không ghi điểm. Theo tôi em Giang phải được 40 điểm mới đúng. Nếu chấm điểm câu này Giang sẽ được tổng số 225 điểm và rất có thể em sẽ là thí sinh có điểm nhì cao nhất để lọt vào cuộc thi tháng 
Tôi đề nghị các bạn hãy chia sẻ bài viết này của tôi thật rộng rãi để em Hoàng Giang cũng như Đài Truyền hình Việt Nam biết để trả lại công bằng cho em Bùi Thị Hoàng Giang, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị.

Gửi bình luận