Chùm thơ của Đặng Mạnh Đàm (Cẩm Phả, Quảng Ninh)

NÓI VÀ NGHE

Nói ít - nghe nhiều - chẳng sai ngoa

Nhìn xa - suy rộng - xét kỹ TA

Khiêm nhường - trọng thị - tránh ba hoa

Nghĩa cả - tình đời - ẮT NỞ HOA.

Kết quả hình ảnh cho hình anh nói và nghe

THÂN GỬI ĐỒNG NIÊN CAO TRẦN NGUYÊN

Đường xa xin gửi nhánh hoa tươi

Mừng bạn năm nay tuổi tám mươi

An khang - mẫn tiệp; lời than chúc

Lộc phúc - an hòa - thỏa niềm vui.

Kết quả hình ảnh cho hoa chúc mừng 21/6

NGẪM ĐỜI

Công danh ngán nỗi - lên cùng xuống

Ngại chốn gian thương lắm đoạn trường

Lương dân - chính trực đời thanh thản

Tự tại - vô ưu - bụi chẳng vương.

Gửi bình luận