Đau cắt Vị Xuyên

Kim Thủy Giang

Bút danh:  Sông Nước - Thụy Giang

Hội Viên CLB Thơ Việt Nam

Đ/c: Hà Nội

ĐT: 0388667106

 

ĐAU CẮT VỊ XUYÊN

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Mười hai tháng bảy tám tư

Ba hai năm chẵn đau nhừ ruột gan

Một ngày nắng cháy pháo càn

Sáu trăm lính trẻ tuổi toàn đôi mươi *

Thịt Băm âm phủ Lò Vôi

Bốn Hầm, Cô Ích,  Đồi Đài máu loang

Gọi Hồn thung lũng hoải hoang

Sư ba năm sáu sao vàng phủ giăng (F356 )*

Một ngày chiến trận thực căng

Biên cương giữ đất súng càng chắc tay

Mái nhà bờ  đất hàng ngày

Giằng co phân tấc giữ đây không dời

Viết nên Liệt Sĩ sử ngời

Hà Giang Vị Thủy muôn đời khắc ghi *

Chiến Tranh Biên Giới luôn vì

Quê hương yêu dấu nguyện kỳ tự do

Thấm lời dạy của Bác Hồ:

Độc Lập Hạnh Phúc cơ đồ Việt Nam

Khói nhang nến thắp tỏa lan

Nhớ thương đội ngũ tri ân.... dạ lòng.

Chú thích:

* Ngày 12.7.1984

F356 thiệt hại nặng nề  gần 600 người hy sinh, 800 bị thương .... gần như trắng quân số sư đoàn.

* Những chữ viết hoa là nơi đánh dấu các địa danh

* Thanh Thủy là xã thuộc huyện Vị Xuyên đây là điểm nóng nhất của cuộc chiến tranh Biên Giới

05.7.2016

Gửi bình luận