Danh sách Hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam - 2014

BBT Tác Phẩm Mới chúc mừng các Hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam - 2014

VĂN XUÔI
1- Lê Thanh Kỳ, Hà Nam
2- Phạm Đức Thái Nguyên,  Thái Nguyên
3- Nguyễn Việt Nga, Hải Dương
4- Nguyễn Mạnh Hùng,  Hà Nội
5- Vũ Xuân Độ,  Hà Nội
6- Trịnh Minh Hiếu, Hà Nội
7- Nguyễn Đức Sơn, Phú Thọ
8- Bùi Quang Tú, Đồng Nai
9- Thế Đức, Hà Nội
10- Nguyễn Thế Quang, Nghệ An
11- Đinh Ngọc Lâm, Ninh Bình
12- Tiến Đạt, TP HCM
13- Hoàng Huệ Thụ, Hà Nội
14- Nguyễn Thu Hằng, Hà Nội
15- Kiều Bích Hậu, Hà Nội
16- Châu La Việt, TP HCM
17- Mã Anh Lâm, Lào Cai
18- Lê Minh Nhựt, Cà Mau
19- Niê Thanh Mai, Đắc Lăk

THƠ
1- Trần Minh, Hà Nội
2- Phương Hà, TP HCM
3- Nguyễn Thanh Lâm, Hà Nội
4- Xuân Trường, TP HCM
5- Trần Văn Khang, TP HCM
6- Đào Phụng, Thanh Hóa
7- Lê Hưng Tiến, Ninh Thuận
8- Nguyễn Hồng Công, Hà Nội
9- Hồ Khải Hoàn, Hà Nội
10- Tân Linh, Hà Nội
11- Nguyệt Vũ, Hà Nội
12- Trần Tuấn Anh, Hà Nội
13- Phan Cát Cẩn, Hà Nội
14- Thái Hải, Quảng Bình
15- Nguyễn Thanh Cao, Hà Nội
16- Nguyễn Trường Thọ, Nghệ An
17- Vũ Xuân Hàm, Hà Nội
18- Phạm Ánh Sao, Hải Dương
19- Nguyễn Tiến Minh, Hà Nội
20- Đặng Bá Tiến, Đắc Lăk
21- Trần Mai Hường, TP HCM
22- Ngô Liêm Khoan, TP HCM
23- Thế Chính, Thái Nguyên
24- Nguyễn Đức Lập, Hà Nội
25- Nguyễn Nho Khiêm, Đà Nẵng
LÍ LUẬN PHÊ BÌNH
1- Bùi Công Thuấn, Đồng Nai
2- Trần Thị Trâm, Hà Nội
3- Vũ Bình Lục, Hà Nội
DỊCH THUẬT
1- Thụy Anh, Hà Nội
2- Tạ Phương , Hà Nội
3- Hà Minh Thành, Hà Nội

Gửi bình luận