Đại hội CLB Thơ Luật sư thành phố Hà Nội

Ngày 6 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Lăng số 8 Hùng Vương, Câu lạc bộ Thơ Luật sư Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm 2016 – 2020. Đoàn Luật sư Hà Nội gồm nhiều Tổ chức hành nghề và nhiều đoàn thể. Trong đó Câu lạc bộ Thơ là một tổ chức đoàn thể hết sức đặc biệt trực thuộc Câu lạc bộ Thơ Việt Nam.

Ngày 6 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Lăng số 8 Hùng Vương, Câu lạc bộ Thơ Luật sư Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm 2016 – 2020. Đoàn Luật sư Hà Nội gồm nhiều Tổ chức hành nghề và nhiều đoàn thể. Trong đó Câu lạc bộ Thơ là một tổ chức đoàn thể hết sức đặc biệt trực thuộc Câu lạc bộ Thơ Việt Nam.

Đại hội có nhiều lãnh đạo Liên đoàn Luật sư đến dự. Đặc biệt có nhà báo Bành Thông - Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt Nam cùng nhiều Chủ tịch các Câu lạc bộ thơ (CLB) của các tỉnh thành và các thành viên CLB thơ luật sư Hà Nội.
Chương trình gồm lễ viếng Lăng bác của các Luật sư và khách mời, Đại hội bầu Ban chấp hành và giao lưu thơ.
Đại hội đã bầu ra 18 Ủy viên Ban chấp hành. Chủ tịch, Luật sư Hoàng Ngọc Thành tiếp tục được bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ II.
Sau chương trình Đại hội là Chương trình giao lưu thơ của các Luật sư. Buổi trưa, Đại hội tổ chức tiệc đứng và kết thúc cùng ngày.
Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam Bành Thông trao cờ cho
Luật sư Hoàng Ngọc Thành, Chủ tịch CLB Thơ Luật sư thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam Phạm Hữu Chính, Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam Bành Thông, nghệ sĩ Vũ Lệ Thu, nhạc sĩ Kim Yến và Chử Thu Hằng.

Gửi bình luận