Nghệ thuật » Hội họa

Ngày về 1

(Ngày đăng: 15/2/2015 22:13)

     Vừa qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm nhóm tác giả là họa sĩ- công chức. Xin trân trọng giới thiệu vài tác phẩm.


 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lã Minh Kính

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.