Thơ phổ nhạc của Thái Lân

Tôi giờ đây như cánh chim lạc đàn/ Từng ngày qua lẻ loi quên thời gian/ Kiếp con Người như thoáng mây trôi!/ Tôi gọi mãi tên Em không thôi/ Tuổi xanh ơi! một thời Thiếu Nữ đã qua!/...