"Bán" ...thơ!...

Vào trang báo mạng tranngocươc.blogtiengviet.net của Trần Ngọc Ước, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, ngay ở đầu trang, tôi gặp lời đề tựa: “Quẩy gánh bút nghiên đong thế sự...