"Bán" ...thơ!...

Vào trang báo mạng tranngocươc.blogtiengviet.net của Trần Ngọc Ước, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, ngay ở đầu trang, tôi gặp lời đề tựa: “Quẩy gánh bút nghiên đong thế sự...

Văn nghệ sĩ học nghề

Mãi tới những năm nửa sau thế kỉ XX, Hội Nhà văn Việt Nam mới mở trường Quảng Bá, trường Nguyễn Du dạy viết văn chứ trước đấy, Xuân Diệu học ngoài sạp báo, Tố Hữu học ở tiệm thơ...