Thơ

Thái hậu Dương Vân Nga

(Ngày đăng: 5/9/2017 17:33)

     Một cõi Am Tiên tĩnh lặng/ Sự đời như áng mây qua/ Hậu thế, xin đừng mê chấp/ Đã ai hiểu thấu lòng Bà?


 

Cô gái sông Vân tuyệt sắc
Hoàng hậu hai vua, hai triều
Vì nước, tôn người tài đức
Vì dân, trao áo hoàng bào
 
Cơ nghiệp Đinh- Lê gánh vác
Thù trong, giặc ngoài lăm le
Nếu không có Bà sáng suốt
Vận nước rồi sẽ ra sao?
 
Giúp chồng phá Tống, bình Chiêm
Yên dân, xây nền độc lập
Công lao buổi đầu dựng nước
Theo đòi Bà Triệu, Bà Trưng
 
Dẫu là quốc mẫu tôn vương
Nhi nữ tình trường vẫn thấy
Nỗi đau chỉ mình biết vậy
Kể chi miệng thế gièm pha
 
Một cõi Am Tiên* tĩnh lặng
Sự đời như áng mây qua
Hậu thế, xin đừng mê chấp
Đã ai hiểu thấu lòng Bà?
 
*Am Tiên: Tên chùa ở vùng núi Ninh Bình, nơi Thái hậu Dương Vân Nga tu lúc về già.

Tác giả bài viết: Dương Văn Lượng

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.