Thơ Haiku Nguyễn Duy Quý đăng TPM 22

NGUYỄN DUY QUÝ Học sinh trường Trưng Vương 3A Hà Nội, Chiến sĩ Giải phóng quân Đông Nam bộ; Học viên khóa III, Trung tâm bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội. Có thơ đăng trên Tạp chí thơ...

Tư duy trong Lễ khánh thành

Mỗi lần đến dự lễ khánh thành một công trình Chúng ta rất tự hào tự hào vì hình như ai cũng có một niềm tin niềm tin qua những ngôn từ lung linh, hoành tráng

Truyền thống ngành Than

Mừng ngày Truyền thống ngành Than/ Tám ba năm vẫn vững vàng đi lên/ "Đồng tâm - Kỷ luật" làm nền/ Đội ngũ đoàn kết viết nên sử vàng!/ Mỗi năm  lại ta lại tăng trang…