Một ngày và một đêm

Truyện ngắn của Đoàn Nhất Trí; Địa chỉ: Phòng: 304, nhà C1, KTT Trường CB PN TƯ Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0984953584. Email: doan_nhattri@yahoo.com.vn

Lây phây mưa bụi

… Và mưa bụi lây phây để hoàn chỉnh thêm bức tranh mùa đông đất Bắc. Mưa mà như không phải mưa, giọt mưa không đủ lớn, không đủ nặng để có thể rơi xuống, chỉ bay bay mơ màng trong không...