Lây phây mưa bụi

… Và mưa bụi lây phây để hoàn chỉnh thêm bức tranh mùa đông đất Bắc. Mưa mà như không phải mưa, giọt mưa không đủ lớn, không đủ nặng để có thể rơi xuống, chỉ bay bay mơ màng trong không...

Nồng nàn hương quê

Tháng 10. Từng làn gió heo may tràn về làm lòng người như cũng bồng bềnh, chứa chan bao cảm xúc. Những cánh hoa cúc mong manh trong gió nhẹ, ngoài vườn quả thị vàng thơm hương cổ tích. Nắng thôi...