Hướng đi nào cho điện ảnh dân tộc?

Chúng ta đã có một nền Điện ảnh nghiêm túc, tử tế, bén rễ vào những giá trị nghệ thuật đích thực. Chỉ khi biết gìn giữ, nuôi dưỡng căn cốt ấy, điện ảnh nước ta mới khỏi trải qua con...

Kể lại vụ án Tạ Đình Đề

Lời dẫn của Cao Thâm: Lúc còn bé, tôi được nghe những câu chuyện li kỳ về nhà tình báo Tạ Đình Đề với những pha "xuất quỷ nhập thần" như người tàng hình… Sau này, tôi mới biết, Tạ...

Chuyện lạ ở Trường Nghệ

Có một con người thật kỳ lạ: Ông đã sống 110 năm suốt triều Nguyễn, từ năm gần cuối vua đầu Gia Long (1818) đến những năm đầu vua cuối Bảo Đại (1928). Chính con người ấy lại đã làm nên...