Hòa và Tamara

Một màu trắng tận chân mây, Làng quê, đường phố tuyết bay trắng trời. Trắng người tuyết lạnh mình ơi, Trong anh nóng ấm nụ cười em yêu!