Ngày về 1

Vừa qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm nhóm tác giả là họa sĩ- công chức. Xin trân trọng giới thiệu vài tác phẩm.

Tình yêu em

Trời mang màu mây tím Gió gợi hồn cô đơn Anh mong chờ xuân đến/ Trên môi hồng yêu thương! Anh về ru điệu hát/ Ngày tháng dài buông xuôi/ Niềm tin đầy như biển/ Mắt em một bầu trời!