PHẠM THANH CẢI

PHẠM THANH CẢI
Bút danh: Lính thủy
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Email: phamthanhcai@gmail.com
Thường trú: Chợ Mơ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.