SA HUỲNH

SA HUỲNH
  • Sinh   1962 ( Con cọp hiền)
  • Kĩ sư điện tử viễn thông
  • Sống và làm việc tại Berlin-CHLB Đức
  • Email:sahuynh@kabelmail.de