ÁI NHÂN - BÙI CAO THẾ

ÁI NHÂN - BÙI CAO THẾ

Nhà thơ  Ái Nhân

Tên thật: Bùi Cao Thế
Quê quán: Ân Thi, Hưng Yên
Hiện ở: Long Biên, Hà Nội

Đã xuất bản:
Kiếp dã tràng (Thơ, Nxb Hội Nhà văn 2007)
Đa mang (Thơ, Nxb Hội Nhà văn 2011)
Khúc lãng du (Thơ, Nxb Hội Nhà văn 2012)
Điện thoại: 0984470914