ĐỖ VĂN QUỲNH

ĐỖ VĂN QUỲNH

Đỗ Văn Quỳnh

Sinh ngày 05/02/1957
Quê quán: Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Trú quán Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình
Số chứng minh 113093445 cấp ngày 16/8/2011 tại Hòa Bình