Mùa vỡ đất

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Phượng Đại (Quảng Yên, Quảng Ninh)

Gửi bình luận