Nhân quả

Mẹ già có năm người con/ Ơn trời thằng cả lại còn làm to/ Mà mẹ bữa đói, bữa no/ Ngày đông tháng giá nằm co dưới sàn… (thơ Vũ Xuân Hồng - Đông Triều- Quảng Ninh)


 

 

NHÂN QUẢ

 

Mẹ già có năm người con

Ơn trời thằng cả lại còn làm to

Mà mẹ bữa đói, bữa no

Ngày đông tháng giá nằm co dưới sàn…

 

Ganh nhau -bốc thăm thời gian

Lôi đi kéo  lại nẫu gan thân già

Tủi sầu mẹ thác thành  ma

Lũ con bất hiếu bỗng …òa …khóc …thương!

 

Cháu buồn thấu tỏ tấm gương

Của cha mẹ chúng rọi đường mai sau…

Ông bà ta vẫn có câu

Sóng sau sóng trước theo nhau lẽ đời!

Gửi bình luận