Chiều

Chiều thu nắng tắt đàng tây Tóc xanh một thuở nay đầy tuyết sương Bụng còn nhớ dạ còn thương Mà em biền biệt tận phương trời nào


Sông chiều in bóng tà dương
Chờ đêm hun hút đón sương ướt thềm
Chiều chiều anh đợi bóng em
Mà em chẳng đến lòng thêm não lòng

Em ơi anh vẫn nhớ mong
Bao lần anh đã bến sông đợi chờ
Hoàng hôn tia nắng phai mờ
Vấn tang lá khóc vì giờ xa cây

Chiều thu nắng tắt đàng tây
Tóc xanh một thuở nay đầy tuyết sương
Bụng còn nhớ dạ còn thương
Mà em biền biệt tận phương trời nào

Chiều thu cơn gió lao xao
Nhớ em tim cứ nghẹn ngào đầy vơi
Ở đâu em ở đâu rồi
Để cho chiều vắng một người xót xa

Em giờ vui với người ta
Còn anh tim héo lệ nhoà đớn đau
Thế là héo cả buồng cau
Vườn trầu nay cũng úa màu héo khô

Dòng sông chiếu sóng vẫn xô

Đời anh mải miết bài thơ lỡ làng ...

Gửi bình luận