Lỡ chuyến đò

NÍU : Người đem buồn nhớ đổ đi/ Còn tôi níu lại phòng khi trở trời/ Sập sùi mưa gió bời bời/ Nỗi buồn còn đó đem chơi một mình...

LỠ


Mải chơi để lỡ chuyến đò 
Ngẩn ngơ trách bến oán bờ giận sông
Cái duyên giá những bao đồng 
Bán đi thì tiếc cho không ngậm ngùi
Dùng dằng cau héo trầu ôi
Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng
GỌI ĐÒ

Đò ơi ghé bến cập bờ
Cho tôi theo với - đi nhờ cùng sông
Mênh mang nước chỉ một dòng
Mười hai bến đợi tôi không bến nào 
Gọi đò tiếng lúc thấp cao 
Chiều tà trăng tỏ: Đò nào thấy đâu

 

Gửi bình luận