Rung rinh

Tháng mười chưa đủ lạnh Cho em mượn bờ vai Đâu chỉ bàn tay lạnh? Con đường ngắn hóa dài…


 

 

 

Nắng tháng mười nhàn nhạt,
Chẳng đủ để che đầu
Mưa cũng không ào ạt
Chẳng đủ giữ chân nhau.
Sánh vai cùng bên cạnh
Nhưng chẳng đủ làm gì
Vài ba chiếc lá rụng
Níu sao nổi người đi…
Tháng mười chưa đủ lạnh
Cho em mượn bờ vai
Đâu chỉ bàn tay lạnh?
Con đường ngắn hóa dài…
Trả tháng mười cho ai?
Cùng mùa thu lặng lẽ
Gió vẫn lay thật khẽ
Rung rinh cả tháng mười.

 

Gửi bình luận