Tứ tuyệt của Hồ Mạnh Phi Hùng

Ta từ hạt bụi mù bay Rớt trên vai mẹ đầu thai thành người Đi qua hơn nửa cuộc đời Thương sao vai mẹ tả tơi sương chiều.

 

 

CÁT BỤI

Gặp nhau quên một tiếng chào
Ừ thì kẻ lạ có sao đâu mà
Sống đời danh vọng điêu ngoa
Mai về cát bụi thật thà trắng tay.
ĐẦU THAI
Ta từ hạt bụi mù bay
Rớt trên vai mẹ đầu thai thành người
Đi qua hơn nửa cuộc đời
Thương sao vai mẹ tả tơi sương chiều.
ĂN MÀY THẾ GIAN
Chuông chùa âm vọng buồn thiu
Tâm buông chưa hết mang nhiều đắng cay
Xa em vời vợi tháng ngày
Hồi kinh tiếng mõ ăn mày thế gian.
Ngày 21/10/2014

 

Gửi bình luận