Ngày xưa ơi

Cái ngày em chưa lấy chồng/ Rụt rè tôi ngỏ, em không gật đầu/ Thày u tôi héo cơi trầu/ Nhà tôi trống vắng, giàn bầu chẳng sai.


 

 

NGÀY XƯA ƠI

Cái ngày em chưa lấy chồng
Rụt rè tôi ngỏ, em không gật đầu
Thày u tôi héo cơi trầu
Nhà tôi trống vắng, giàn bầu chẳng sai
Ưu tư đêm trắng thở dài
Sao nhớ em quá má hai đồng tiền
Chúng mình duyên phận chẳng nên
Em ham học vị chức quyền cao sang
Bỏ tôi năm tháng lỡ làng
Bao năm tôi chẳng dễ dàng quên em
Ảo mờ trăng chiếu mỗi đêm
Bên trang giáo án chong đèn soạn văn
Bài thơ tôi cứ lăn tăn
Sao lại không viết tháng năm chung trường
Hè về phượng đỏ ven đường
Để tôi lại nhớ vấn vương em hoài
Nghe tin em đã chia hai
Chông chênh lòng lại thở dài trắng đêm
Chạnh lòng tôi nhớ thương em
Nghĩ chưa đủ chín để đêm chóng tàn
Bây giò mùa tuyết đang tan
Cùng con em ở dặm ngàn cách xa
Biết lòng em lạnh trăng tà
Tôi thương em cũng chính là thương thân
Ước chi chỉ khoảng cách gần
Bâng khuâng  tôi nhớ bần thần ngày xưa...
2-11-2014

Gửi bình luận