Theo dấu cha ông

Nhớ ơn Bác Hồ/ Ơn Đảng sáng ngời/ Soi đường dìu bước/ Kính cẩn nghiêng mình lớp cha ông đi trước/ Bao dòng máu hồng đổ dọc núi sông/.

 

 

Chúng tôi sinh ra
Đất nước thắm cờ hoa
Trong khúc khải hoàn ca
Niềm vui trọn chiến thắng
Từ Hà Nội thủ đô
Đến thành phố Hồ Chí Minh
Bầu trời xanh thắm
Vươn cánh chim hòa bình trong độc lập tự do.
Có ngày hôm nay
Nhớ ơn Bác Hồ
Ơn Đảng sáng ngời
Soi đường dìu bước
Kính cẩn nghiêng mình lớp cha ông đi trước
Bao dòng máu hồng đổ dọc núi sông.
Vang dội Điện biên
Từng tấc đất không thể mềm lòng
Quyết dành lấy từ tay bọn giặc
Hà Nội lẫy lừng
Bầu trời chói đỏ cuộc quyết tử thắng lợi mười hai ngày đêm.
Thành Quảng Trị thiêng liêng
Năm một chín sáu tám đắp dày thêm mộ giặc
Nơi Tây Nguyên phía Bắc
Năm một chín bảy hai: Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh, thu phục Sạc Ly
Dành trọn chiến công
Mùa Xuân một chín bảy lăm
Sài Gòn cờ bay trên Dinh Độc lập
Đất nước thống nhất
Ta thu vẹn non sông.
Thế hệ hôm nay theo truyền thống cha ông
Bảo vệ chủ quyền, dựng xây đất nước
Quét sạch gian tham, kẻ thù bạo ngược
Xã hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.


Gửi bình luận