Góc ảnh quê hương

Ảnh của Nguyễn Thanh Vũ (Bến Tre)

 

 

HẠT NGỌC TRÊN ĐỒNG SÂU

 

Ngày vui nặng gánh thóc vàng

Bàn chân nhộn nhịp, mùa sang tiếp mùa

Nắng vàng thơm gốc rạ trưa

Đồng sâu hạt ngọc chạy đua ...về làng ...

14-08-2015

 

 

 

Gửi bình luận