BBS. TÁC PHẨM MỚI giao lưu với các tác giả

Ngày 31/8/2017, tại Trụ sở Biên soạn TÁC PHẨM MỚI 80 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội, Ban Biên soạn TPM gồm Nhà báo Cao Thâm, Nhà thơ Chử Thu Hằng và Nhà báo Vũ Ngoc Cầm đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các cộng tác viên và các tác giả của TPM nhân dịp phát hành TPM tập 18. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí ấm áp và trang trọng. Nhà báo Cao Thâm trong phát biểu của mình đã luôn đề cao vai trò của cộng tác viên và bạn đọc TPM. Anh khẳng định: “TÁC PHẨM MỚI LÀ NGÔI NHÀ CHUNG THÂN THIỆN, ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA ”. http\://tacphammoi.net/nam-thu-5-tpm-ra-so-dau-tien_n8347.aspx

Gửi bình luận